בניין רחוב עוזיאל 115 ר"ג

נבנה עם עוד שותפים אוכלס בשנת 2005.

הבניין תוכנן אדריכלית בצורה מדורגת.

דירות בעיצוב מיוחד, גימור גבוה, בניין ייחודי באזור.